hrvatski fantasy / hrvatski SF / SFera / Ubiq

Objavljen 20. Ubiq

Ubiq_2010 godina, 20 Ubiqa – 20. broj, za 39. SFeraKon. Treba li išta više reći?

Sadržaj 20. Ubiqa dostupan je na ovoj poveznici, a tu je i uvodnik 20. broja.

Ubiq se redovito može nabaviti kod SFerina distributera, Hangar 7 (nakladnika Sirusa B, Titana i Nebule te biblioteke Solaris), odnosno u njihovu webshopu na portalu Inverzija.

 

Oglasi