Osvrti i najave

Radovan Devlić: Sindrom vlasti (Machu Picchu, 2011)
Tatjana Jambrišak u europskom časopisu Transcript (28. 5. 2010)
Aleksandar Žiljak uvršten u The Apex Book of World SF (11. 12. 2009)
Darko Suvin: Naučna fantastika, spoznaja, sloboda (2009)
Nova knjiga iz SFEre: Veronika Santo: Vrt pramčanih figura (SFera, 2008)
129. broj Future – ili američka prodaja nostalgije (6. 8. 2008)