Ubiq 16 (svibanj 2015)

Ubiq_1650 kn
202 str.

Uvodnik

Novele
Jurica Ranj: Možeš li vidjeti zvijezde?
Radoslav Slavnić: Tkivna
Marko Marciuš: Sedmi ključ
Ante Kraljević: Pad sa zvizdarnice
Aleksandar Petrović: Bušotina
Aleksandar Obradović: Oblak u odijelu
Irena Hartmann: Ključevi
Iva Šakić Ristić: Sjećanje u kostima
Jelena Krističević: Terapija
Vladimira Becić: Utvare
Mario Lovreković: Jedanaesta
Ksenija Kušec: Bogatstvo
Biljana Malešević: Crvljive trešnje
Boris Mišić: Dete Dinare
Goran Gluščić: Hiperprokletnik
Sara Kopeczky: Igrati se Boga
Stevan Šarčević: Sa one strane reke, gradovi

Kritička praksa
Ursula K. Le Guin: Trebat ćemo pisce koji mogu pamtiti slobodu
Steven Shaviro: Planet Melankolija ili romantički antisublimno
Petra Mrduljaš: Buđenje bajke

Narudžbe kod distributera Hangar 7 – webshop Inverzija