Ubiq 26 (travanj 2020)

ubiq2650 kn
240 str.

Nakladnik: Društvo za znanstvenu fantastiku “SFera”, Zagreb

Dizajn i priprema: Melina Mikulić
Naslovnica: Melina Mikulić i Goran Paulin

Novele
Aleksandar Kostjuk: Marsijanski vukovi
Jelena Marović: Mirnim putem
Boris Mišić: Panonski demon
Srebrenka Peregrin: Zadnji među letačkim sinovima i izgubljeni jezičci zlatogradskih zvona
Biljana Malešević: Buđenje
Jasmina Blažić: Jezero svih tvojih života
Stevan Šarčević: Adamovo seme
Vedran Mavrović: Slušaj svoju majku
Alma Zornić: Katil
Goran Skrobonja: Katmandu
Vedrana Čolić: Latica i tri vrtlarice
Torp Moniantt: Saluto Peregrinus i kuća lutaka

Kritička praksa
Milena Benini: Kako su Izide izumrle ‒ patrijarhat kao memepleks na primjeru mita o uskrsnuću
Quentin Meillassoux: Metafizika i izvanznanstvena fantastika (preveo Ante Jerić)

Distribucija: Hangar 7 (webshop)